Polityka Prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

 1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stron internetowych prowadzonych pod adresami:
  https://www.agencjapower.pl
  https://online.agencjapower.pl/

  htpps://www.powersport.pl
  htpps://dmcwarsawpoland.com
 2. Administratorem danych osobowych, zwanym ADO, jest firma POWER Sp. z o.o. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: power@agencjapower.pl
 1. Operatorem serwisu stron www.online.agencjapower.pl  www.agencjapower.pl; www.powersport.plwww.dmcwarsawpoland.com jest Power Sp. z o.o.
 2. Sposoby zbierania danych o użytkowniku:
  1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
  3. Dane pozyskujemy i przetwarzamy także w celu zagwarantowania dostarczenia usług Event Incentive Conference Sport w ramach zawartej umowy, poza serwisami www.online.agencjapower.pl www.agencjapower.plwww.dmcwarsawpoland.comwww.dmcwarsawpoland.com.
  4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
  8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, wsparcia technicznego, pocztowe, prawne, ubezpieczeniowe) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.
  9. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik/klient sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w części dotyczącej cookies).
  10. Dane zbierane od Państwa przetwarzamy na podstawie udzielonych zgód: poprzez formularz dostępny przy zapisie na newsletter, podczas wstępnej rejestracji w formularzu na stronie, podczas zapisów na wydarzenia organizowane przez Power Sp. z o.o. lub indywidualnie zbieranych w ramach umów zawieranych o świadczenia usług turystycznych przez Power Sp. z o.o., co ma miejsce poza serwisami: www.online.agencjapower.pl www.agencjapower.plwww.dmcwarsawpoland.comwww.dmcwarsawpoland.com.
  11. Dane przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu czy celów w umowie, z zaznaczeniem celów marketingowych lub w celu realizacji umowy.
  12. Dane zbierane i przetwarzane podczas realizacji wysyłki newslettera są jedynie w postaci adresu email, służą wysyłce newslettera i informowaniu Państwa o naszych usługach, promocjach, wydarzeniach oraz nowościach.
  13. Dane zbierane podczas wprowadzenia przez użytkownika w formularzach na stronie wprowadzane są dobrowolnie. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  14. Dane osobowe przetwarzamy dopóki nie zostanie wycofana zgoda lub upłynie czas ich przechowywania.
  15. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które są niezbędne do realizacji umowy – podmioty księgowe, ubezpieczeniowe, z którymi mamy podpisane umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  16. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach w szczególności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz oświatowych.
  17. W związku z możliwością zmian przepisów prawnych polityka prywatności i plików cookies może spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wówczas w wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia.
  18. W celu zmiany danych, ich sprawdzenia lub usunięcia prosimy o kontakt z ADO pod adresem siedziby lub emailowo: power@agencjapower.pl.